WALNE ZGROMADZENIE MSG

MRĄGOWSKIE STOWARZYSZENIE GOSPODARCZE

12 czerwca 2017 roku przeprowadziło Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie  Członków MSG.

Na spotkaniu wręczono legitymację nowym członkom przystępującym w szeregi MSG.

Po przyznaniu absolutorium zdającemu Zarządowi za lata 2015-2016, oraz podjęciu kilku ważnych uchwał, przeprowadziło głosowanie nad wyborem nowych członków Zarządu MSG na lata 2017-2018.

Większością głosów wybrano na nową kadencję zarządzania Mrągowskim Stowarzyszeniem Gospodarczym, ten sam skład osobowy jaki był w mienionej kadencji, to jest:

Na stanowisko Prezesa Zarządu MSG – wybrano Stanisława Brodowskiego,

Na stanowisko Wiceprezesa Zarządu MSG – wybrano Lubomir Melnickiego,

Na stanowisko Sekretarza Zarządu MSG – wybrano Wojciecha Trawińskiego,

Na stanowisko Skarbnika MSG – wybrano Władysława Marczuka.

Członkowie Zarządu podziękowali wszystkim członkom Stowarzyszenia za zaufanie i wybranie na nową kadencję.

Zarząd MSG.