Zarząd

 

Założycielami Mrągowskiego Stowarzyszenia Gospodarczego w Mrągowie w 1999 roku, byli:

Stanisław Brakoniecki, Andrzej Karczewski, Władysław Marczuk, Wiktor Piskorski oraz Roman Tarasiuk.

W dniu rejestracji w KRS Stowarzyszenia stan członków liczył 13 mrągowskich przedsiębiorców.

W skład powołanego po raz pierwszy w 1999 r. Zarządu weszli: Zbigniew Kozdroń jako Prezes, Wiktor Piskorski jako sekretarz i Władysław Marczuk jako skarbnik.

W minionych latach do Zarządu powoływano następujących członków Stowarzyszenia:

w 2004 roku na Prezesa – Krzysztofa Trzcińskiego, na Sekretarza – Wojciecha Trawińskiego, na Skarbnika Władysława Marczuka.

W 2007 roku na Prezesa Andrzeja Karczewskiego, na V-ce Prezesa – Witolda Siwika, na Sekretarza Wojciecha Trawińskiego, na Skarbnika – Władysława Marczuka.

W 2009 roku na Prezesa – Stanisława Brodowskiego, na V-ce Prezesa Janusza Szmigla, na Sekretarza – Wojciecha Trawińskiego, na Skarbnika – Władysława Marczuka.

W 2013 roku na Prezesa – Janusza Szmigla, na V-ce Prezesa – Piotra Krysiaka, na Sekretarza – Wojciecha Trawińskiego, na Skarbnika Władysława Marczuka.

 

Skład obecnego Zarządu od 2015 roku

Prezesem Stowarzyszenia jest:

Stanisław Brodowski :

 

 

Wiceprezesem Stowarzyszenia jest:

Lubomir Melnicki

 

Skarbnikiem Stowarzyszenia jest:

Władysław Marczuk: 

 

Sekretarzem Stowarzyszenia jest:

Wojciech Trawiński:

 

OBECNI CZŁONKOWIE MSG

Obecnie MSG liczy 24 członków, w tym 20 zwyczajnych, 2 honorowych i 2 wspierających.

 1. Waldemar Basta
 2. Stanisław Brakoniecki
 3. Stanisław Brodowskiego
 4. Arkadiusz Cagara
 5. Tomasz Doraczyński
 6. Janusz Gruszczewski
 7. Zbigniew Kozdroń
 8. Piotr Krysiak
 9. Jan Łuński
 10. Władysław Marczuk
 11. Lubomir Melnicki
 12. Wiesław Mierzejewski
 13. Piotr Parzych
 14. Zdzisław Paśnikowski
 15. Henryk Pędzich
 16. Witold Siwik
 17. Alfred Siwik
 18. Janusz Szmigiel
 19. Józef Święcki
 20. Jerzy Tanajewski
 21. Wojciech Trawiński
 22. Krzysztof Trzcińskie
 23. Teresa  Zera
 24. Marcin Nosek

                                                                                                                                 Mrągowo, dnia…………………….

MRĄGOWSKIE STOWARZYSZENIE GOSPODARCZE

Deklaracja członkowska

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………syn …………………………..

Zamieszkały w ………………………………….. ul. ………………………………… tel. …………………………..

Deklaruję przynależność do Mrągowskiego Stowarzyszenia Gospodarczego.

Zobowiązuję się do przestrzegania statutu Stowarzyszenia oraz systematycznego opłacania składek członkowskich

 

 

 

                                                              ………………………

                                                                                                                (podpis składającego deklarację)

Opinia Kapituły Stowarzyszenia Pozytywna / Negatywna *)

Podpis Członków Kapituły:

1.………………………………………………….

2. …………………………………………………..

3. …………………………………………………..

4. ………………………………………………….

5…………………………………………………….

6. …………………………………………………..

*) niepotrzebne skreślić